Bruslení s úsměvem

Již několik let chodí žáci naší školy, tedy žáci dvou logopedických tříd a žáci 1. - 9. tříd Praktické školy v Příbrami, bruslit na místní zimní stadion.  Ani letos tomu není jinak – děti mají tentokrát možnost osvojit si bruslení během pěti lekcí vedených učiteli tělesné výchovy za pomoci třídních učitelů a asistentů. Pro mnohé z nich je to jediná možnost, jak se na ledovou plochu dostat a někteří žáci si v tomto školním roce bruslení zkusí úplně poprvé. Za příležitost nechat žáky vyzkoušet si tento oblíbený zimní sport jsme vděční i spolku Úsměv Příbram, z.s., díky jehož finančnímu příspěvku jsme mohli doplnit školní výbavu bruslí o šest dalších párů. Děkujeme!

 

Mgr. Irena Štětinová

OU, Prš, ZŠ a MŠ Příbram,

V Příbrami dne 8. 12. 2016